Die Rosenberger. Eine mitteleuropäische Magnatenfamilie

Podrobné informace

Kategorie:

Umění, Každodennost

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

německy

Počet stran:

652

ISBN:

978-80-87890-08-0

catalog Tištěná verze

1 850 Kč

Rozebráno

Rozsáhlá a fotograficky bohatě vybavená německojazyčná kniha o velmožském rodu Rožmberků navazuje na publikaci Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami , vydanou v roce 2011. Autorský kolektiv 35 předních odborníků z různých vědeckých institucí (zejména akademie věd, několika univerzit a NPÚ) v knize publikoval 46 studií, týkajících se pestré škály témat spojených s tímto nejvýznamnějším rodem středověkých a raně novověkých Čech a jeho středoevropskými souvislostmi. Texty se týkají historie rodu a jeho nejvýznamnějších představitelů i sídel, hospodářství, patronátu, mecenátu, různých druhů umění a všedního či svátečního života v rožmberském dominiu od 12. do počátku 17. století. Nebyl opomenut ani „druhý život“ rožmberského rodu v paměti 17. až 20. století (zejména šlechtické, ale i rosenbergica v různých druzích umění). Součástí knihy je i doposud nejrozsáhlejší publikovaná bibliografie odborných prací týkajících se daného tématu. Publikace je v této šíři historicky prvním uvedením rožmberského tématu cizojazyčné čtenářské obci.

Die Rosenberger. Eine mitteleuropäische Magnatenfamilie

Martin Gaži, Jaroslav Pánek, Petr Pavelec (Hrsg.)

Die umfangreiche und reich bebilderte deutschsprachige Publikation über die Magnatenfamilie der Rosenberger schließt an den 2011 auf Tschechisch erschienenen Sammelband Rožmberkové (Die Rosenberger) an. Ein Autorenkollektiv von 35 führenden Fachleuten aus verschiedenen wissenschaftlichen Institutionen (u.a. der Akademie der Wissenschaften, mehreren Universitäten und nicht zuletzt dem Institut für Denkmalpflege) hat in 46 Studien ein breitgefächertes Spektrum an Themen bearbeitet, die dieses bedeutendste Adelsgeschlecht des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Böhmen im mitteleuropäischen Kontext facettenreich beleuchten. Die Texte schildern die Geschichte der Familie und stellen deren wichtigste Vertreter und ihre Residenzen vor, sie befassen sich mit der Wirtschaft, der Institution des Patronats wie dem Mäzenatentum, den verschiedenen Künsten sowie dem Alltag und den Festen im rosenbergischen Dominium vom 12. bis zum frühen 17. Jahrhundert. Thematisiert wird auch das „Nachleben“ der Rosenberger im Gedächtnis des 17. bis 20. Jahrhunderts (insbesondere des Adels, aber nicht zu vergessen sind auch die zahlreichen Rosenbergica in den verschiedenen Kunstgattungen). Darüber hinaus verfügt das Buch über die bisher umfangreichste veröffentlichte Bibliographie der Fachliteratur zum Thema. Mit dieser Publikation werden die Rosenberger dem deutschsprachigen Publikum zum ersten Mal in einer einzigartigen Weise derart umfassend präsentiert.