Sleva

Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty

Podrobné informace

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Kroměříž

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

255

ISBN:

978-80-7480-081-8

catalog Tištěná verze

150 Kč100 Kč

skladem

Koupit

Katalog stejnojmenné výstavy Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty představuje výběr z dochovaných renesančních portrétů ze sbírek českých a moravských hradů a zámků. 
Medailonky věnované mnohým slavným rodům přibližují osobnosti české a moravské aristokracie doby renesance, protestantské i katolické, a jejich životních příběhy. České a moravské šlechtické rody připomínají heraldické a genealogické památky, archiválie, předměty uměleckého řemesla. Katalog s bohatou obrazovou dokumentací ukazuje vzácné portréty pánů z Hradce, Rožmberků, Smiřických, Šliků, Redernů, Lobkowiczů, Žerotínů, Dietrichsteinů a dalších rodin včetně několika rodů, které přenesly své starobylé portrétní galerie z ciziny do naší země v pozdějších staletích. Zastoupena jsou díla anonymní i díla slavných autorů – Jakoba Seiseneggera, Paola Veroneseho, Hanse von Aachena či Anthoniho Bayse. Nechybí ani nejstarší portrét legendární Perchty z Rožmberka, vytvořený na přání vzdálených potomků jejího rodu, portrét mladého Petra Voka z Rožmberka či portrét Jáchyma Ondřeje Šlika, popraveného roku 1621 na Staroměstském náměstí.

Obsah:

Úvodem (Naďa Goryczková)

Památky portrétního umění v zámeckých interiérech doby renesance (EL)

Oděvy v době renesance (MH)

Renesanční šperk (LV)

Prolog (EL)

Páni z Hradce (LOH)

 • Příběh konce rodu pánů z Hradce, kteří vymírají posledním mužským potomkem Jáchymem Oldřichem z Hradce roku 1604 (LOH)
 • Příběh hradeckého dědictví (MH)

Páni z Rožmberka (MH)

 • Příběh Perchty z Rožmberka (MH)
 • Příběh dětství sourozenců pozůstalých po Joštu III. z Rožmberka, vladaři rožmberského domu (LOH)
 • O bláznech. peciválech a žhavém ženském pohlaví podle Pokutních register Petra Voka z Rožmberka (PP)

Páni z Redernu (JR)

 • Příběh Melchiora z Redernu a jeho syna Kryštofa II. (JR)
 • Posmrtný portrét Melchiora z Redernu (MW)

Páni Smiřičtí ze Smiřic (EL)

 • Příběh konce rodu Smiřických (EL)

Páni z Valdštejna (EL)

 • Příběh vzestupu rodu Valdštejnů (EL)
 • Příběh Brtnických z Valdštejna (MK)

Hrabata Šlikové z Pasounu a Holíče (EL)

 • Příběh vzestupu rodu Šliků (EL)
 • Příběh pomaderu (KC)

Páni z Lobkowicz (MH)

Příběh přátelství Kryštofa Popela z Lobkowicz a malíře Hanse von Aachena (EF)

Páni z Dietrichsteina (MK)

 • Osudy šlechtičen z rodu Dietrichsteinů (DB)
 • Příběh pohřební výbavy Markéty Františky z Dietrichsteina (LV)

Páni ze Žerotína (MK)

 • Příběh Přemysla II. ze Žerotína a jeho unikátně dochovaných kalhot (LV)

Páni z Pernštejna (MH)

 • Příběh šlechtičen z rodu Pernštejnů, Jany z Pernštejna, provdané de Guerra y Aragón, vévodkyně de Villahermosa (MH)
 • Příběh Frebonie z Pernštejna (EL)

Rytíři Prakšičtí ze Zástřizl (LV)

 • Příběh Jiřího Zikmunda ze Zástřizl a knihovny renesančního a reformačního učence Theodora Bezy, která byla ze Ženevy přestěhována na Buchlov (LV)

Páni Berkové z Dubé a z Lipé (JR)

 • Příběh Zbyňka Berky z Dubé, velkopřevora Řádu maltézských rytířů (JR)

Hrabata Collato et San Salvatore (EL)

 • Příběh hraběte Collatina Collata v básních Gaspary Stampy (EL)

Hrabata z Hohenemsu (DJ)

 • Příběh obrazové sbírky Hohenemsů (DJ)
 • Řeč šperků a atributů v portrétech rodiny Hohenemsů (DS)

Panovníci (MH)

Virri illustri a miniatury (LOH)

Epilog (EL)

Objevovat a sdílet – edukace (NRP)

Literatura a prameny

Images and Stories. Portraits of Renaissance Aristocracy

 

Autoři textů:

Milena Bravermanová (MB)

Dobromila Bichtová (DB)

Beket Bukovinská (BB)

Eliška Fučíková (EF)

Kateřina Cichrová (KC)

Milena Hajná (MH)

Stanislav Hrbatý (SH)

David Junek (DJ)

Michal Konečný (MK)

Eva Lukášová (EL)

Alena Nachtmannová (AN)

Ladislav Novotný (LN)

Vendulka Otavská (VO)

Ludmila Ourodová Hronková (LOH)

Petr Pavelec (PP)

Naděžda Rezková Přibylová (NRP)

Jan Rucz (JR)

Dana Stehlíková (DS)

Lenka Vaňková (LV)

Marius Winzeler (MW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat