Památky ve Středočeském kraji a v Praze vstoupily do sezony s řadou novinek

Návštěvnická sezona na státních památkách ve správě Národního památkového ústavu ve Středočeském kraji a v Praze byla zahájena na začátku června. Do sezony vstoupily památky s řadou novinek. Zahájen byl další ročník projektu Po stopách šlechtických rodů, který se v letošním roce zaměřuje na osvícenskou šlechtu. Památky se zapojí do mnoha společných akcí, jako jsou Víkend otevřených zahrad (11.–13. června) nebo Hradozámecká noc, která se od letošního roku přesouvá na 31. července, poslední červencovou sobotu.

Stejně jako v loňském roce byla sezona odložena z důvodu koronavirové pandemie. Od začátku června je možné zavítat do interiérů památek v rámci skupinových prohlídek s průvodcem, a to ve skupinách do 10 osob. Při větší skupině do 30 osob (školní výlety nebo skupiny na objednávku) se musí návštěvníci prokázat negativním testem nebo očkováním. Návštěvníci musejí mít při prohlídkách zakryté dýchací cesty respirátorem, dodržovat stanovené rozestupy a dezinfikovat si ruce při vstupu do interiérů. Tyto pokyny platí až do odvolání.

Prohlídku objektu s průvodcem si mohou návštěvníci s předstihem zakoupit online. Vstupenky na časované okruhy lze dál pořídit i na pokladnách objektů. Vzhledem k omezenému počtu osob na prohlídkách a trvajícím protiepidemickým opatřením doporučujeme využít online nákup vstupenky.

Národní památkový ústav v druhé polovině července otevře hlavní budovu zámku Veltrusy, která prošla náročnou stavební a restaurátorskou obnovou po povodních. Se zpřístupněním budovy souvisí otevření dvou nových okruhů a doprovodný projekt Zámecké laboratorium: expedice do zámeckého zákulisí. Komplexní obnova objektu zahrnovala zajištění statiky, stavební obnovu, opravy krovů a střešní krytiny, obnovu podlah, oken, dveří, restaurování kamen a kompletní obnovu štuků, maleb i fresek. Vzácné papírové tapety budou instalovány na své původní místo v Malém čínském kabinetu a do Staré ložnice s erby se vrátí původní malované hedvábné tapety. Obnovy se dočkala také sala terrena a hlavní schodiště do zámku. Restaurováním a konzervací prošlo bezmála 2000 položek mobiliáře.

Od června se zpřístupnily v Zahradách pod Pražským hradem obnovená Ledebourská a Malá Pálffyovská zahrada. První fáze obnovy se zaměřila na svislé konstrukce, opěrné zdi, omítky a koruny zdí. Současně došlo k opravám odvodnění a závlah. Kompletně byla restaurována freska saly terreny v Ledebourské zahradě a fixace jejího zdiva. Byly opraveny a zprovozněny kašny v Ledebourské zahradě. Vegetace v obnovených zahradách doznala výrazných změn. Napadená či odumírající vegetace byla nahrazena, doplněny byly okrasné záhony, výrazně přibylo tulipánových květů nebo záhonů letniček. Na bezpečnost návštěvníků a zahrad dohlíží nový bezpečnostní kamerový systém.

Nejvýznamnější události, které se udály v období renesance na zámku Březnice, představí v říjnu tohoto roku nová multimediální a interaktivní expozice prostřednictvím jedné z nejcennějších památek zámku, kterou je cyklus renesanční grafiky Kolowratská svatba vytvořený významným evropským malířem Zikmundem Elsasserem z roku 1580. Cyklus byl vyhotoven na objednávku Ferdinanda II. Tyrolského u příležitosti svatby jeho dvořana Jana Libštejnského z Kolowrat a dvorní dámy Filipíny Welserové Kateřiny z Baymundu. V důsledku příbuzenských svazků Welserů a Kolowratů se cyklus ocitl na březnickém zámku.

Na hradě Karlštejn pokračuje obnova vybraných částí hradu. Mimořádná opatření proti šíření koronaviru naštěstí neměla v období ledna až května zásadní vliv na probíhající stavební práce. Někde dokonce umožnila využít období bez návštěvnického provozu k větší aktivitě nebo provádění prací, které by návštěvníky jinak obtěžovaly hlukem, prašností nebo dopravou. Projekt v celkové hodnotě 150 milionů korun, který je částečně hrazen z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, bude dokončen do konce roku 2022. Návštěvnický provoz po dobu obnovy nebude narušen.

Správa hradu pro letošek připravila dvě novinky. Každou středu večer v červenci a v srpnu bude připomínat legendární prodej Karlštejna na počátku 20. století a to při speciálních prohlídkách s názvem „Karlštejn na prodej aneb večer s Harrym Jelínkem“. Druhou novinkou jsou pak zbrusu nové scénické prohlídky „Císař není doma, myši mají pré!“, které se odehrají 27. a 28. srpna 2021.

Prohlídkové trasy zámku Žleby byly rozšířeny o cenné exponáty z depozitářů. Některé z věcí osobní povahy, které patřily majitelům zámku, byly restaurovány a jsou vystaveny vůbec poprvé. Místnosti tak krášlí například historická lůžka doplněná o dobové textilie, zdobené sekretáře a pracovní stolky, mistrně zhotovené tepané či vykládané sady psacího a kancelářského náčiní, dámské i pánské toaletní sady, fotografie, medailony, kresby a akvarelové malby knížecí rodiny Auersperg. Novinkou na trase je rovněž rekonstrukce původní kanceláře kastelána, která přenáší návštěvníky do období První republiky.

Od pátku 11. června zpřístupní hrad Křivoklát v konírně expozici s názvem Emil Egon Fürstenberg a Velká pardubická. Představuje spoluzakladatele Velké pardubické, vynikajícího parforsního jezdce a hospodáře rodového majetku na křivoklátském panství. Expozice vysvětluje vznik překážkových dostihů, zrod naší legendární steeplechase a nečekané spojení Křivoklátu s Velkou pardubickou. Obsahuje mimo jiné i originální dresy vítězů Velké pardubické, žokejů Václava Chaloupky, Josefa Váni a Jana Faltejska a další zajímavé předměty.

Hamousův statek nacházející se jen několik kilometrů od hradu Křivoklát je cennou ukázkou lidové architektury. Selská usedlost s roubeným obytným domem, zděnými chlévy, stájemi se sýpkou, stodolou a výměnkem v obci s historií sahající do dob prvních Přemyslovců. Zbečno bylo centrem knížecího hvozdu a královským dvorcem, než vedoucí roli převzal hrad Křivoklát. Památka je otevřena o sobotách a nedělích od 9 do 16 hodin.

Novinkou návštěvnického okruhu, který vede reprezentačními a hostinskými pokoji prvního patra jižního křídla zámku Konopiště, je instalace honosné a luxusní pozdně barokní sladké tabule ve stylu à la française. Sladké dezerty podle dobových receptů jsou vystaveny tak, jak byly servírovány v 18. století. Pro letošní sezonu připravila správa zámku od června do září cyklus večerních prohlídek částí zámku spojených s rodem Vrtbů, včetně běžně nepřístupných prostor. Vrtbové udržovali bohatý kulturní život; nechávali si vytvořit umělecká díla výtvarného i hudebního rázu u F. M. Kaňky, M. B. Brauna nebo A. Vivaldiho. K tomuto období se váží i aristokracií oblíbené parforsní hony a nádherné vybavení zámeckých salonů. Na prohlídky je nutná předchozí rezervace.

Na 5. a 6. července připravil pro návštěvníky zámek Mnichovo Hradiště oživené prohlídky pod názvem „Valdštejnské kratochvíle“. Scénické provázení zámkem nás vrátí do doby osvícenské. Setkáme se s majitelem panství Mnichovo Hradiště, zednářem a vynikajícím muzikantem Vincencem z Valdštejna. Jeho hosty budou Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Casanova nebo Josef Karel z Valdštejna. Od 28. srpna správa zámku vystaví v sále předků v zámeckém divadle restaurovaný obraz Vincence z Valdštejna. Velkoformátový portrét významného osvícenského šlechtice s hermelínovým pláštěm se symbolicky vrátí na místo, kam původně patřil.

Do roku 2021 vstupuje klášter Sázava s osmou restaurovanou klenební malbou v křížové chodbě. Cyklus maleb zachycuje dějiny kláštera v konkrétních událostech. Vznikl jako součást přestavby v letech 1746 až 1750. Po zrušení kláštera v roce 1785 byl zabílen a v současné době jsou malby znovu restaurovány. Z důvodu velmi špatného podkladu a až 11 vrstev přemaleb se jedná o složitou a časově náročnou práci. Zatím posledním restaurovaným polem klenby je výjev s dalším příběhem svatého Prokopa – příběh chlapce Menna a zázrak s loďkou. Restaurátorské práce budou pokračovat i v dalších letech. Další novinkou kláštera je rozšířená nabídka tvůrčích dílen, zejména pro rodiny s dětmi.

Zámek Mníšek pod Brdy zahájil letošní sezonu s novým návštěvnickým zázemím, které poskytuje komfortní prostor pro prodej vstupenek i upomínkového zboží. Správa zámku v rámci prvních rozvolňovacích pandemických opatření v květnu zpřístupnila bezprůvodcovskou trasu, konkrétně vyhlídku z věže. Ta nabízí výhled do malebné krajiny v okolí mníšeckého zámku. Návštěvníci z výšky zahlédnou například vysokou střechu bývalého zájezdního hostince, který byl po třicetileté válce vystavěn majitelem mníšeckého panství Servácem Engelem z Engelsflussu nebo kostel sv. Václava postavený v 18. století hrabětem Ignácem Unwerthem. Ve věži se mohou zaposlouchat do uklidňujícího zvuku kyvadla a prohlédnout si závaží hodinového stroje.

Základní prohlídkové okruhy a programy pro děti na zámku Mníšek byly inovovány. Pohádková prohlídka s komtesou Karolínou, při které malí návštěvníci vstupují do světa plného pohádek a pověstí, jsou inspirované historickými skutečnostmi. Program pro rodiny s dětmi se koná každou sobotu a je doplněn o výtvarný ateliér, kde si mohou rodiče s dětmi vymalovat sádrové odlitky se zámeckými, pohádkovými, zvířecími nebo květinovými motivy.  

Zájem o zříceniny od začátku června potvrzují správy hradů Točník, Žebrák a Krakovec. V souvislosti se stávajícími protiepidemickými opatřeními jsou výlety do otevřené krajiny, jejíž součástí jsou majestátní hradní zříceniny, vyhledávané všemi věkovými skupinami, zejména rodinami s předškoláky. Výhodou výletu na zříceninu je prakticky neomezená doba, kterou může rodina strávit v areálu hradu i v bezprostředním okolí. Nový systém vstupného na památky, který si klade za cíl budovat pozitivní vztah ke kulturnímu dědictví od nejmladších generací, zavedl od letošního roku mimo jiné vstup zdarma pro děti do šesti let.

Jednou z novinek zámku Hořovice je uspořádání interiéru ložnice kněžny podle historického návrhu z roku 1923, který byl dohledán v zámeckém depozitáři. Další změnou, která bude dokončena do letních prázdnin, je restaurátorská obnova schodišťové haly do podoby krátce po první světové válce. Citlivě se odstraňují černé nepůvodní iluzivní malby z konce 80. let dvacátého století. Návštěvník tak může při prohlídce pozorovat restaurátory při práci.

V letošním roce se návštěvníci mohou těšit na bohatý doprovodný program v rámci cyklu Po stopách šlechtických rodů. Jedenáctý ročník se zaměří na osvícenskou šlechtu a prostřednictvím publikací, výstav, expozic a dalších kulturních a vzdělávacích akcí bude po celý rok připomínat nejvýznamnější osobnosti a fenomény s tímto obdobím spojené. Ze středočeských památek se programu účastní zámky Konopiště a Mnichovo Hradiště.