Fotografování a natáčení návštěvníky

  1. V exteriéru národní kulturní památky státního zámku Žleby je návštěvníkům umožněno fotografování i natáčení pro vlastní potřebu, avšak s respektem na ochranou soukromí ostatních návštěvníků. Fotografování a natáčení pomocí dronu není povoleno.
  2. Fotografování bez blesku, stativu, selfie tyče nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky pro vlastní potřebu je na prohlídkových trasách umožněno, ale pouze za předpokladu, že návštěvník fotografováním nijak nenarušuje či neomezuje ostatní návštěvníky a návštěvnický provoz objektu. Fotografovat průvodce (zaměstnance objektu), pořizovat audio a video nahrávky je zakázáno.
  3. Fotografování a natáčení pro veřejnou prezentaci či komerční účely je nutno domluvit předem. Žádosti o fotografování/natáčení zasílejte na: zleby@npu.cz

Upozornění pro návštěvníky:

V případě, že je v areálu objektu či přímo v objektu pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci na vědomí, že v průběhu akce může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách atd. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka jsou přístupné na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.